Rusalochka (1976), Vladimir Bychkov

Rusalochka (1976), Vladimir Bychkov